Informes

Nomenament a José Pascual Giménez com a sotstinent de la 4ª companyia del primer batalló de la secció d'infanteria de la segona legió catalana

There are no relevant reports for this item